Välkommen till ert serviceföretag för er storköks-och kylutrustning                                                 

                      

 

 

Start
service.htm
försäljning.htm
kvalitet.htm
miljö.htm   

Kvalitetpolicy

Vi ser till att våra kvalitetsmedvetna medarbetare blir väl förtrogna med kundens krav, behov och förväntningar - uttalade som outtalade - genom information och utbildning.

Genom löpande kvalitetsarbete styrt av väl utarbetade rutiner, kontrollplaner och kontrollinstruktioner, kvalitetssäkrar var och en sin arbetsinsats.

Ett heltäckande kvalitetssystem fungerar som ett hjälpmedel i vår kvalitetssäkrings- och kvalitets-utvecklingsprocess, där vår målsättning är ständiga kvalitetsförbättringar.

Vi vill tillvarata vunna erfarenheter och utvecklas med våra kunders hjälp - genom deras omdömen om våra produkter.

Vårt mål är att på utlovad tid leverera felfria och fungerande produkter som ska skapa lönsamhet för alla parter - såväl kund som leverantör och anställd.