Välkommen till ert serviceföretag för er storköks-och kylutrustning                                                 

                      

 

 

Start
service.htm
försäljning.htm
kvalitet.htm
miljö.htm  


   

Miljöpolicy

 

Borgs storköksmaskiners miljöpolicy är att arbeta med material och metoder, som skonsamt påverkar den inre och yttre miljön. Vilket innebär att vi skall:

Bidra till en ständig förbättring av vår miljö, när vi har möjligheter genom ett medvetet val, använda miljövänliga material och arbetsmetoder.

Informera våra kunder om vi känner till miljövänligare alternativ.

Hos alla medarbetare öka kunskapen om miljöns betydelse.

Hantera avfall på ett kontrollerat sätt så att möjligheter till återvinning och återanvändning tillvaratas och hantering av miljöfarligt gods sker på ett behörigt sätt.

Kontinuerligt arbeta med utveckling och förbättring av ett miljöledningssystem.

Ställa krav på våra underleverantörer att ta fram material som är miljövänliga.

Vid val av produkter bör bevaka våra produkters totala miljökostnad under produktens livscykel.

Vi skall uppfylla de miljökrav som ställs på oss från myndigheter, kunder och marknad.